Aktivní senior - DK Akord Ostrava

Aktivní senior

Aktivní senior je tradičním cyklus akcí zaměřených na setkávání, poradenství a volnočasové aktivity přizpůsobené a vytvořené speciálně pro seniory města Ostravy. Projekt již léta oslovuje občany z řad seniorů z celé Ostravy a okolí. Nabízíme seniorům podporu, poskytujeme prostor pro jejich aktivní přístup ke svému fyzickému zdraví a psychické pohodě, přinášíme ale také zábavu, poučení, vzdělání a také třeba informace pro chování v kritických situacích. V neposlední řadě zprostředkováváme sociální kontakt, poskytujeme příležitost k setkání a komunikaci a pomáháme tímto překonat osamělost.

Projekt bývá tradičně rozdělen do více okruhů. Obvykle se jedná o okruhy přednášek (cestovatelské, přednášky o zdraví a kosmetice aj.), volnočasové aktivity tvůrčích dílen a terapeutická cvičení, která probíhají v prostorách Akordu.