Senior klub - DK Akord Ostrava

Senior klub

Senior klub funguje od roku 2008. Jedná se o tradiční setkávání seniorů, které probíhá pravidelně vždy první úterý v měsíci.

V roce 2018 jsme byli oceněni Magistrátem města Ostravy, jako nejlepší Senior klub roku 2018.

V roce 2020 jsme navázali spolupráci s organizací SenSen (Senzační Senioři), která téhož roku rozdávala tablety nejlepším klubům seniorů v České republice. Mezi ně patří i náš Senior klub Akord. Tvůrci projektu SenSen tak ocenili naše seniory a darovali jim 8 tabletů.

V klubu mají senioři možnost seznámit se se zajímavými osobnostmi, rozšířit své obzory na přednáškách, mohou si vyzkoušet svou šikovnost při různých aktivitách, poslechnout si hudbu, či protáhnout se při tanci.